Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachety plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane balaski PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy planowane ploty z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar